Faktasjekk

Er det riktig at elbiler bare har små – om noen – miljøfordeler?

Nei, det er faktisk helt feil at elbiler bare har små – om noen – miljøfordeler. For å vurdere hvorvidt elbiler er mer miljøvennlige enn fossilbiler, må man se på hvor mye bilene forurenser gjennom hele livsløpet. Selv dersom man stiller inn energimiksen til kun å komme fra kull, er utslippene fra elbilene og hybridbilene fortsatt i snitt langt lavere enn for fossilbilene, skriver Faktisk.no:

Kategorier:Faktasjekk, Miljø, Nyheter

Tagged as: , ,

1 svar »