podkast

Da Norge slettet ulandsgjeld – og hvorfor verden stadig får gjeldskriser

PODKAST: Når et land ikke greier å betale tilbake pengene det har lånt av et annet land, så blir det krise. Hvorfor greier ikke verden å lage et bedre system for långivning, når dette skjer igjen og igjen?

Dette var tema for en samtale i Oslo rett før jul, mellom tidligere utviklingsminister og SV-politiker Heikki Holmås og Morgenbladet-journalist og økonom Maria Berg Reinertsen.

Hør om skipet fullastet med økonomer på vei til Bretton Woods-konferansen etter andre verdenskrig, og om da utviklingsminister Erik Solheim sa «just do it» og slettet flere lands gjeld til Norge.

Samtalen ble arrangert av organisasjonene SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk og Changemaker Norge. Hør podkasten her: