1 svar »

  1. Hvert tilfelle av valgsedler som er synlig der hver enkelt velger plukker de med seg, er et tilfelle av valgfusk.