Bøker

Russland, Trump og høyrepopulisme. Her er tre bøker til høstferien

Luke Harding, Simen Ekern, Erika Fatland

Luke Harding, Simen Ekern og Erika Fatland. Foto: Terje Karlsen

Tre lettleste til høstferien: Russland. Trump. Høyrenasjonalisme.

Med disse tre bøkene får du et nødvendig påfyll om Russlands geografi og historie, om Trump og Putin, og om den nye høyrepopulismen som preger Europa.

Sammensvergelse – Luke Harding

Penger, eiendom, hvitvasking. Koblingene mellom Trumps team og russiske myndigheter er mange, men fellesnevneren er oftest penger, mange penger, eller Trumps ego. Paul Manafort, Michael Flynn og George Papadopoulos er tre av de tiltalte etter FBIs etterforskning. Luke Harding gir her en oversikt over Russland-koblingene, som for Trumps del går over tre tiår tilbake.

Boka er lett å lese, tidvis som å lese en spionthriller, der KGB og FBI har høyst sentrale roller og sitter på ulike vis på nøkkelen til å forstå sammenhengen mellom store russiske penger og Trumps eiendomsformue. Det store antallet aktører er det tidvis vanskelig å holde rede på, og Harding virker tidvis litt upresis i gjengivelsen av tid og sted. Det er selvfølgelig også en utfordring for forfatteren å få inn mellom to permer kompleksiteten i både aktører, navn, datoer, pengestrømmer, bankkontoer osv.

Sammensvergelsen mellom Donald Trump og Putin er den politiske sammensvergelsen som internasjonalt preger vår samtid mer enn noen annen. President Trump får enorm oppmerksomhet ukentlig, daglig, i alle medier. USAs politikk preger verdens utvikling, selv om presidenten er ustabil og uforutsigbar.

Omfanget av samrøret og korrupsjonen på aller høyeste nivå som denne boka beskriver er skremmende. Du bør virkelig lese denne boka du som prøver å forstå samrøret, og hvem som er hvem i sammensvergelsen.

Grensen – Erika Fatland

Det å forstå Russlands historie og omfang kan hjelpe oss å forstå Vladimir Putins nye nasjonalisme. Å forstå Russland er mer nødvendig enn på mange tiår.

Erika Fatland utforsker Russlands nærmeste omland, samtidig som hun utforsker Russlands historie og nasjonsbygging. Russland er verdens største land i areal, med grense mot Norge, Finland, Estland, Latvia, Hviterussland, Ukraina, Georgia, Aserbajdsan, Kasakhstan, Kina, Mongolia og Nord-Korea, samt også til Litauen og Polen via Kaliningrad.

Erika Fatland har fulgt Russlands grense gjennom en reise som tok henne to år. Vi lesere får følge henne gjennom 14 land, på hennes møter med fascinerende karakterer, menneskerettighetsforkjempere, politikere, turistguider, skipskokker, flyktninger, krigsveteraner,  diktatorer, sangere, enker og byråkrater. Vi får være med på en reise i en 1000-årig historie, som forteller om kriger, grenser som stadig og kontinuerlig flyttes og endres, kriger som avsluttes og påbegynnes.

Russlands grenser er gjennom mange hundre år også en historie om blodbad og folkemord. Mange hundre tusen mennesker blir drept i krig, gasskamre, fordrivelse, sult, beleiring og undertrykkelse så grusom som bare mennesker klarer å finne på. Folkeslagene som bor i Russland i dag, og alle konflikter og møter mellom folk og etniske grupper som omringer Russland vies stor oppmerksomhet.  Erika Fatlands reise er også en reise gjennom historien og gjennom vår nære samtidige politikk. Over 600 sider klarer Grensen å være en turistguide til Russlands naboland, samtidig som vi får lære om Russlands mangslungne, kompliserte og uoversiktlige nasjonsbygging.

Boka er lettlest, og passer både for deg som er historisk interessert, og for turisten som er nysgjerrig på Russlands nær omland. Men hold deg fast, for på 600 sider får du presentert et enormt antall stedsnavn, navn på historiske personer og figurer, navn på elver, fjell og byer, og et utall årstall.

Tips: Sørg for å ha google-søket i nærheten for max utbytte.

Folket, det er meg – Simen Ekern

Simen Ekern har levert en lettlest og engasjerende introduksjon til Vest-Europas høyrepopulistiske bevegelser.

Motstand mot islam har det siste tiåret samlet partier og bevegelser som før hadde euro-skepsis, regional selvstendighet eller konservativ nasjonalisme øverst på programmet. I «nasjonenes Europa» har franske Nasjonal Front gått foran som et fyrtårn for meningsfeller i nabolandene.

Derfor er det ikke rart at en eller annen Le Pen går igjen i nær alle kapitler, uansett om fornavnet er Jean-Marie, Marine eller Marion. Første del av boka handler også om fremveksten av franske Nasjonal Front, et parti som har sine røtter tilbake på 60-tallet. Hvordan Ekern beskriver rivaliseringen mellom far og datter Le Pen forklarer også partiets ideologi i dag.

Det er virkelig interessant å høre om nederlandske Geert Wilders fremgang, hvordan nederlandsk ytre høyre lærer av Le Pen, men samtidig har politiske ulikheter. Ekern tar oss med til Alternativ for Tyskland (AfD), og lar oss få møte Frauke Petry som omformet et euro-skeptisk parti til et parti som profilerer seg først og fremst på motstand mot islam.

Simen Ekern bor i Roma og kjenner selvfølgelig italiensk politikk godt, noe faste leser av Morgenbladet vet. Lega Nord er et parti som har kjempet for regional løsrivelse i Nord-Italia, men partiet har under Matteo Salvini latt seg inspirere av Marine Le Pen.

Det er alle disse personlige møtene som er spesielt engasjerende i denne boka; Ekern har virkelig hatt god tilgang og brukt mye tid på en-til-en-intervjuer med partitoppene.

Simen Ekern behersker håndverket godt; som journalist beskriver han detaljene i sine møter med Europas mest profilerte høyrepopulister selektivt. I teksten veksler han mellom personlige opplevelser, historiske linjer og politiske analyser. Ekern klarer balansen mellom å la de ulike ytre høyre-politikerne får snakke fritt, uten å gi dem åpen mikrofon. Han er til tider polemisk i formen, men han må som journalist bidra til å både forklare og utfordre.

Fremveksten av populistiske bevegelser på ytre høyre er Europas store politiske utfordring. Midt mellom USA og Russland ligger et Europa som preges av høyrepopulistiske bevegelser og partier i stadig flere land. EUs rolle er under nødvendig press vil noen si, andre mener at et sterkt Europa er mer nødvendig enn noen gang. Uansett bør du lese denne boka for å forstå mer av Europas politiske utvikling.