Annonser

Arkiv

Freddy Fjellheim

Forfatter og litteraturkritiker. Spesielt opptatt av å fremme en lesning som tar hensyn til klimakrisens nye premisser for alle typer ytringer. I 2011 etablerte Fjellheim festivalen 'Poesi i grenseland' sammen med Wiggo Andersen og ledet i 2013 Forfatternes klimaaksjons initiativgruppe og første styre. Samme år opprettet Fjellheim sammen med Martin Fjeld nettsiden for klimaaksjonen, der han fortsatt er redaktør. Nyeste bokutgivelse: 3 Bøker (2017).