Nyeste bidrag

John Færseth (Kyiv) - Viktoria Legenka og Oleksiy Savkevych (Avdiivka)