Nyeste bidrag

Kjetil Aasmundsson

Kjetil F. Aasmundsson er redaktør for Naturpress, den grønne dagsavisen. www.naturpress.no

Kan bli forbud mot skip med tungolje ved Svalbard

Regjeringen vurderer generelt tungoljeforbud og størrelsesbegrensninger på skip på Svalbard. For å skåne den sårbare villmarksnaturen på Svalbard vurderes flere tiltak, som utvidelse av tungoljeforbudet, begrensninger knyttet til størrelse på skip, strengere regler om forstyrrelse av isbjørn, og ilandstigning i sårbare områder. Hensikten er, skriver regjeringen, å bevare […]