Stikkord: Indonesia

Næringslivets ansvar, landkonflikter og økonomiske rettigheter – erfaringer fra Indonesia

Den andre pilaren av FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv handler om selskapers ansvar om å respektere menneskerettighetene. En rekke initiativ rundt om i verden har tatt sikte på å styrke selskapers etterlevelse av menneskerettighetene. Aksel Tømte v/SMR og styremedlem i FIAN Norge forteller fra sitt pågående arbeid i Indonesia.