Stikkord: NATO

Ode til Thorvald

Alle var på fornavn med Thorvald. Han var personifiseringen av tillit, en det var svært vanskelig å ikke stole på og være glad i. Vi bærer alle et ansvar for å videreføre det møysommelige arbeidet han la ned for å bygge broer og tillit.