Hvordan skrive en pressemelding?

Hvordan skrive en pressemelding som journalisten vil lese? Hvordan skrive en pressemelding som journalisten ønsker å bruke?

Hvordan nå fram til pressen?Du skal servere meldingen slik at journalisten tar nyhetspoenget og vinklingen umiddelbart. Avisredaksjonene er under press på tid og bemanning. Det å gjøre jobben enklere for redaksjonen og journalisten er din jobb som forfatter av pressemeldingen.

Det er enkelte byggesteiner en pressemelding inneholde for å få dette til.

Ett nyhetspoeng. En god pressemelding inneholder ett eneste nyhetspoeng og ikke flere. Nyhetspoenget skal komme først. Nyhetspoenget skal stå i tittelen og utdypes i ingressen. Siden du er journalist behøver jeg ikke utdype nyhetskriteriene her.

Sitat. Du skal ha med et sitat fra en muntlig kilde. Du vil kanskje ha på trykk en kommentar eller argumenter i en pågående diskusjon. Jobber du i en organisasjon vil du muligens ha fram et standpunkt fra organisasjonens leder. Sitatet du legger inn skal komme fra en kilde du har intervjuet selv. Slik slipper journalisten å ringe noen for å gjøre intervjuer.

Bilde til artikkel. Legg dette inn som vedlegg i eposten du sender. Dette bildet må ha en oppløsning godt nok for trykking på papir om du skal ha dette ut i en papiravis. Sørg for at du har tillatelse til å distribuere bildet til pressen.

Hvordan finne et bilde du har lov til å benytte kan du lese om her.

Skriftlige kilder. Relevante skriftlige kilder skal også med i pressemeldingen. Er nyhetsverdien i en nylig publisert rapport så legger du denne som vedlegg, eller legg inn i eposten en direktelenke til selve rapporten.

Er nyhetsverdien i form av tall skal du oppgi og lenke til kildene bak tallene.

Kontaktinformasjon. Journalisten behøver kanskje å gjøre ytterligere intervju eller grave i skriftlige kilder? Legg alltid med informasjon om kontaktpersoner, telefonnummer og epost-adresser. Kontaktpersonen bør også ha et eget pressebilde, som også skal legges ved i høy oppløsning.

Ring journalisten. Følg opp pressemeldingen etter at den er sendt. Ring journalisten. Hvem sender du til? Journalistene ønsker seg gode nyhetstips, så dere er på samme lag. Kjenn journalistene. Hvilke journalister er interessert i dine saker? Ditt nettverk av journalister gjør at du vet hvilket budskap som skal sendes hvor.

Følger du disse punktene så har redaksjonen mottatt materiale tilstrekkelig til å trykke en nyhetsartikkel med minimal bruk av tid.

Jeg syntes også at Magne Lindholms tips er nyttige når man skriver en pressemelding.