Frivillig Trainee innen HR og Beredskap

 • Frivillig
 • Oslo

Nettside drapenihavet Dråpen i havet

Vi ønsker å knytte til oss en frivillig som kan bidra i minst 6 måneder som trainee innenfor fagfeltene HR og krisehåndtering/beredskapsarbeid.

Ønsker du å lære mer om hvordan en liten humanitær bistandsorganisasjon arbeider? Er du opptatt av migrasjon og har et ønske om å arbeide med frivillige som støtter flyktninger i Hellas? Er du interessert i utvikle din kompetanse innen personaladministrasjon? Vil du vite mer om hvordan det arbeides med beredskap i flyktningleirer og blant frivillige feltarbeidere? Da anbefaler vi deg å søke en rolle hos oss som trainee.

Vi ser for oss at du har, eller er i utdanning innen personaladministrasjon, menneskerettigheter, internasjonal humanitær rett, krisehåndtering eller lignende.

Du må beherske norsk og engelsk flytende både skriftlig og muntlig.

Noen av oppgavene vil være

 • Screening av kandidater til ledige koordinator oppdrag
 • Bistå i arbeid med utvikling av retningslinjer og håndbøker
 • Nært samarbeid med, og støtte til våre koordinatorer i Hellas
 • Administrativt, forefallende kontorarbeid
 • Bearbeide statistisk materiale fra undersøkelser
 • HMS-arbeid
 • Oversettelser
 • Beredskapsarbeid
 • Bistå i arbeid med nettbasert opplæring

Arbeidstid vil være mandag til torsdag fra 9 – 16 på Skøyen. Oppstart så snart som mulig med varighet til 30. juni. Om du er interessert, har relevant bakgrunn og mulighet til å bidra frivillig hos oss vil vi gjerne at du sender din søknad og CV så snart som mulig, og senest innen 15. november til birgit@drapenihavet.no

Dråpen i Havet er en bistandsorganisasjon hvor formålet er å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om flyktninger og migranters livssituasjon. Der det er aktuelt rettes hovedfokuset mot å hjelpe barn og deres mødre. Dråpen i Havet ble stiftet september 2015, og har siden oppstarten koordinert 6500 frivillige hjelpearbeidere fra hele verden til Hellas. Dråpen i Havet er tilstede med frivillige koordinatorer og feltarbeidere på Lesvos, Samos, i Nord-Hellas og i Athen-området. Vi jobber direkte inne i flyktningleirene Skaramagas, Elefsina og Nea Kavala på fastlandet og i Moria flyktningleir på Lesvos. Les mer om Dråpen i Havet her: www.dråpenihavet.no

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til birgit@drapenihavet.no

Kategorier: