Norad: Kommunikasjonsrådgiver til kommunikasjonsavdelingen

Screenshot 2019-06-11 at 15.13.03

Kommunikasjonsavdelingen i Norad informerer om etatens virksomhet, resultater av utviklingssamarbeidet og bærekraftsmålene. Vi bidrar også til å skape arenaer for debatt om bistand og utvikling. Avdelingen har åtte medarbeidere.

Tropical Forest Forum er en større internasjonal konferanse som samler deltakere på høyt nivå for å diskutere rollen til skogbevaring i det internasjonale klimaarbeidet. Oslo Tropical Forest Forum (REDD Exchange) 2018 samlet 660 deltakere fra sivilt samfunn, multilaterale organisasjoner, myndigheter, akademia og privat sektor. Kommunikasjonsavdelingen i Norad søker en kommunikasjonsmedarbeider som blant annet skal jobbe opp mot Tropical Forest Forum.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiveren skal ivareta kommunikasjonsoppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av Oslo Tropical Forest Forum, som gjennomføres i juni 2020
 • Øvrige arbeidsoppgaver vil være å styrke kommunikasjonsavdelingens pressearbeid, samt produsere saker og publisere stoff til etatens websider

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker en person med erfaring og dokumenterte resultater fra pressekontakt og produksjon for web
 • Ønskelig bakgrunn kan være erfaring fra pressekontakt i privat eller offentlig virksomhet, journalist i dagspresse, fagpresse eller nettaviser. Søkere med erfaring fra planlegging og gjennomføring av informasjonsprosjekter vil også vurderes som aktuelle for stillingen
 • Kjennskap til norsk utviklingssamarbeid er ønskelig
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Like å skrive og jobbe proaktivt med nyhetssaker
 • Ha gode samarbeidsegenskaper og like å jobbe i tverrfaglig team
 • Gode IT-kunnskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Evne til å formidle relevant og poengtert

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe på et internasjonalt nivå med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstige boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • IA-organisasjon

Vikariatet har en varighet på ett år og lønnes i stillingskode 1434 rådgiver i lønnstrinn 51 – 65 (kr 449 400 – 576 100) eller 1364 seniorrådgiver i lønnstrinn 60 – 80 (kr 524 200 – 802 600). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester må vedlegges søknaden. Søkere som innkalles til intervju, bes ta med originaldokumentene.

Norad er Norges fagetat for utviklingssamarbeid

Vi jobber for en bærekraftig utvikling i en verden uten fattigdom. Dette skal vi oppnå gjennom å kombinere fagkompetanse og god bistandspraksis i samarbeid med de beste norske og internasjonale kompetansemiljøene innenfor utviklingssamarbeid. Vi bidrar til at utviklingspolitikken norad_7_100619utformes på en måte som gjør at bruken av bistandsmidler gir best mulig utviklingsresultat.

Våre 240 medarbeidere gir faglige råd, forvalter bistandsmidler, bistår medkvalitetssikring av utviklingssamarbeidet, sørger for uavhengige evalueringer, og kommuniserer om utviklingssamarbeidet og de resultater som oppnås fra våre lokaler sentralt i Oslo. Administrativt er vi underlagt Utenriksdepartementet, men rapporterer til Klima- og miljødepartementet når det gjelder oppfølging av regjeringens klima- og skoginitiativ. Vår ekspertise og våre råd skaper kunnskapsgrunnlag for veivalgene i norsk utviklingspolitikk.

Screenshot 2019-06-11 at 15.13.03

Detaljer om stillingen

Arbeidsgiver: Norad

Stillingstittel: Kommunikasjonsrådgiver

Heltid/deltid: Heltid

Ansettelsesform: Engasjement

Stillingsprosent: 100

Antall stillinger: 1

Arbeidssted: Bygdøy allé, 0257 Oslo

Kontaktinformasjon: Kjell Arne Klingen, seniorrådgiver,  23 98 02 54 eller Malin Stensønes, avdelingsdirektør, 959 04 553

Søknadsfrist: 23. juni 2019