UNRIC søker norsktalende praktikant

UNRIC søker kvalifiserte norske eller norsktalende praktikanter for et engasjement på 4-6 måneder, der 6 måneder er foretrukket.

Søkerne skal kunne vise til en solid bakgrunn innenfor kommunikasjon, journalistikk, internasjonale relasjoner eller statsvitenskap, ha norsk som sitt eget språk (eller tilsvarende nivå) og gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Det vil også ansees som positivt dersom søkeren har erfaring med sosiale medier, SEO og video. Øvrige språklige kunnskaper vil også være et pluss.

Vi leter etter en praktikant for en periode med oppstart i januar og vil i utgangspunktet strekke seg over seks måneder. De eksakte datoene kan diskuteres.

Praktikantens oppgaver består hovedsakelig av å skrive nyhetsartikler og oppsummeringer, oppdatere den norske nettsiden og sosiale medier, oversette pressemeldinger og artikler fra engelsk (eller de andre skandinaviske språkene) til norsk, arbeid med vårt nordiske nyhetsbrev og forberedelser i forbindelse med forskjellige arrangementer. I tillegg deltar du i andre dagligdagse aktiviteter sammen med resten av UNRICs nordiske team. Du vil også kunne delta på internasjonale konferanser og forventes å rapportere fra ulike arrangementer.

UNRIC har dessverre ikke mulighet for å lønne praktikanter. Det forventes at praktikantene selv dekker reise- og boutgifter i forbindelse med oppholdet. Norske praktikanter er imidlertid kvalifiserte til å motta et stipend fra Utenriksdepartementet. Les mer om denne ordningen på UD sine hjemmesider.

Søknad og CV på engelsk kan sendes via e-post, merket ”internship Norge”, til Arni Snaevarr, snaevarr@un.org. Vi trenger ikke vitnemål eller annen dokumentasjon på dette tidspunktet.

Søknadsfristen er 31. oktober 2019.

Spørsmål? Kontakt Arni Snaevarr, snaevarr@un.org eller nåværende praktikant Benjamin Dante, dante@unric.org.

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til snaevarr@un.org

Kategorier: