Vil du være praktikant i Latin-Amerikagruppene i Norge?

 • Praktikant
 • Oslo

Nettside LatinAmGruppene LAG Norge

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) støtter sosiale bevegelser sin kamp for rettferdighet, demokrati og fred.

Praksisplass ledig ved LAGs hovedkontor i Oslo for vårsemesteret 2020. Søknadsfrist 19. januar 2020.

Latin-Amerikagruppene i Norge søker etter en praktikant i ca 40% stilling (to arbeidsdager i uka) til vårt kontor i Oslo våren 2020. Arbeidstid kan også tilpasses praktikantens ønske. Praksisoppholdet er ulønnet og kan inngå som del av masterstudie for deg som har et integrert praksisemne.

Latin-Amerikagruppene i Norge er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon som støtter sosiale bevegelser sin kamp i Latin-Amerika gjennom informasjonsspredning, holdnings- og handlingspåvirkning i Norge.

Praktikantoppholdet vil gi deg erfaring med arbeidsoppgaver innenfor mediearbeid og informasjonsformidling, arrangementsvirksomhet og politisk påvirkning, i tillegg til kunnskap om Latin-Amerikansk politikk, sosiale kamper og grasrotorganisasjoner. Dette kan ta form ved å skrive pressemeldinger, skrive artikler til nettsiden, samt planlegging og gjennomføring av arrangementer. Du får en balansert blanding av praktiske og faglige oppgaver knyttet til solidaritetsarbeid med Latin-Amerika. Praktikanten vil jobbe sammen med sekretariatet og aktivister i Latin-Amerikagruppene i Norge.

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Relevant utdanning eller erfaring fra organisasjonsarbeid.
 • Kunne jobbe godt i team, men samtidig evne å ta selvstendig initiativ.
 • Positiv innstilling og fleksibilitet – kunne ta utfordringer på strak arm.
 • Interesse for spørsmål knyttet til Latin-Amerika.
 • God skriftlige og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Spansk og/eller portugisiskkompetanse er en fordel.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

Informasjonsarbeid

 • Innholdsproduksjon til LAGs nettside, landsider og sosiale medier.
 • Bidra til gjennomgang og utbedring av LAGs nettside.
 • Pressemeldinger eller andre infoaktiviteter rettet mot norske medier (artikler, oversettelser).
 • Andre oppgaver: pressekontakt for enkelte arrangement, ledsagelse av gjester fra Latin-Amerika, stå på stand på arrangementer.

Organisasjonsarbeid

 • Bistå i arbeidet med uttaket av soldiaritetsbrigade våren 2020
 • Delta i planleggingsprosess av LAGs arrangement på Globaliseringskonferansen 2020.
 • Delta i planleggingsprosess og gjennomføring av LAGs Allmøte i februar.
 • Arbeidsoppgavene vil tilpasses den som får praksisplassen.

Spørsmål kan rettes til daglig leder: daglig.leder@lagnorge.no

Søknad og CV sendes til samme adresse innen 19. januar 2020. Fleksible oppstart, men fortrinnsvis innen medio februar.

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til daglig.leder@lagnorge.no

Kategorier: