Debatter, konferanser, seminarer, filmvisninger. Her er den viktigste oversikten.

Debatter, konferanser, seminarer, filmvisninger. Her er den viktigste oversikten.

Oktober

11. oktober

18:00 – Oslo

Debatt: Bør vi kunne sponse aktualitetsjournalistikk? Aftenposten ble felt i PFU for å ha publisert en serie som var sponset av Plan. Vær varsom-plakaten har et forbud mot sponsing av aktualitetsjournalistikk. Bør grensene flyttes? Les mer her

19:00 – Oslo

Boklansering: Det jeg skulle sagt – håndbok mot seksuell trakassering. Hvor går grensen mellom flørting og trakassering? Hvorfor er det så vanskelig å si ifra? Hvordan kan man forebygge problemet på arbeidsplassen eller skolen, og begrense skaden når den først har skjedd? Les mer her

20:00 – Tromsø

Barna uten barndom. I mange år har Israels fengsling av palestinske barn mottatt krass kritikk internasjonalt, og flere rapporter har synliggjort de store menneskelige konsekvensene en slik brutal behandling av barn har. Les mer om

12. oktober

08:30 – Oslo

Halvdagskonferanse: Fra Russland til Qatar. Det er nå fire år til fotball-VM i Qatar. Rapporter fra menneskerettsorganisasjoner og fagbevegelsen viser at fotballen har en mørk skyggeside. Hva har vi lært og hvor går veien fram mot 2022? Les mer her

09:00 – Oslo

EU, Kina og handelskrigen. Hvilke følger har den pågående handelskrigen for EUs handels-, investerings- og teknologipolitikk overfor Kina? Les mer her

12. – 14. oktober : Globaliseringskonferansen. Les mer her

13. oktober

10:00 – Drammen

Lørdagsseminar: Integrering og nestekjærlighet i Drammen. Les mer her

11:00 – Fredrikstad

Hællæ verden: Film fra Frankrike. Les mer her

14:00 – Oslo

Arven etter Franco – Film: The Silence of Others

15. oktober

17:00 – Oslo

Møte om Hellas – Er krisa over? Les mer her

18:00 – Oslo

Bokslipp for Flyet fra Saigon – Vietnamkrigens norske barn 1968-75. I oktober er det 50 år siden et fly med 71 foreldreløse barn fra Saigon landet på Fornebu. Nå kommer boka om hva som hendte den gangen og hvordan det ble å vokse opp som adoptivbarn i Norge i en pionértid for utenlandsadopsjon og migrasjon. Les mer her

19:00 – Drammen

Bokkveld på Drammensbiblioteket: «Balkanisering av Europa». Les mer her

16. oktober

17:00 – Oslo

Å forlate ekstremisme – filmvisning og samtale. Hva skal til for å forlate en voldelig, ekstremistisk bevegelse? Hvordan bryter man med alt man kjenner og starter livet helt på nytt? Les mer her

18:00 – Oslo

Muslimfiendtlige holdninger i Norge: fra ord til handling. At muslimfiendtlige holdninger er et økende problem fikk vi bekreftet da HL-senteret i fjor lanserte rapporten «holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017». Over en tredjedel av den norske befolkningen har utpregede fordommer mot muslimer.

17. oktober

09:00 – Oslo

Aftenpostens teknologikonferanse 2018. Les mer her

18:00 – Oslo

Boklansering: I krig og ensomhet. Om krigsfotograf Harald Henden i VG – Av Svein Tore Bergestuen. Les mer her

Hvem får ordet? Debatt om ytringers grensegang. Les mer her

19:00 – Oslo

Boklansering: Det jeg skulle sagt – håndbok mot seksuell trakassering. Les mer her

18. oktober

13:30 – Oslo

The UN Human Rights Treaty Body Review Agenda 2020: Scope for Local and National Engagement? Les mer her

17:30

Valgvors og boklansering: Det amerikanske marerittet. Trump skapte ikke dagens kaos, kaoset skapte Trump. Det er utgangspunktet for boken Det amerikanske marerittet – hvordan USA ble et splittet land, som følger den polariseringen av amerikansk politikk etter andre verdenskrig. Les mer her

22. oktober

08:30 – Oslo

Folkemøte om Trident Juncture: Hvorfor øver NATO i Norge? Les mer her

23. oktober

19:00 – Eidsberg

Foredrag om falske nyheter og vandrehistorier på sosiale medier. Les mer her

19:00 – Kolbotn

Hvordan skal vi forstå Spania? Les mer her

24. oktober

08:00 – Oslo 

FN-sambandets skolekonferanse 2018. Les mer her

13:00 – Oslo

Migration in the Nordics – UN Day 2018. Les mer her

25. oktober

08:30

Konferanse: Ulikhet og utvikling – hva gjør Norge? Arrangør: Tankesmien Agenda. Les mer her

29. oktober

08:30 – Oslo

Sex og Politikk inviterer til konferanse om fagfornyelsen i skolen og de tre nye tverrfaglige temaene som innføres på alle trinn. Hvordan kan seksualitet og bærekraft bli del av den tverrfaglige undervisningen? Les mer her

29. – 30. oktober

Psykisk helse i skolen. Les mer her

31. oktober

Arktisk Dag ved UiO. Innovativt samarbeid på tvers av faglige grenser er et felles omdreiningspunkt for forskning i nordområdene. UiO’s Nordområdeutvalg inviterer til Arktisk dag med et program som viser frem nyskapende, tverrfaglig forskning. Les mer her

November

4. november

18:00 – Bergen

Raftoprisen 2018 – Festforestilling for menneskerettigheter. Bli med på prisutdeling og forestilling til ære for årets Raftoprismottaker, med kunstneriske innslag fra lokale og nasjonale artister og kunstnere. Les mer her