Kategori: Miljø

Kan bli forbud mot skip med tungolje ved Svalbard

Regjeringen vurderer generelt tungoljeforbud og størrelsesbegrensninger på skip på Svalbard. For å skåne den sårbare villmarksnaturen på Svalbard vurderes flere tiltak, som utvidelse av tungoljeforbudet, begrensninger knyttet til størrelse på skip, strengere regler om forstyrrelse av isbjørn, og ilandstigning i sårbare områder. Hensikten er, skriver regjeringen, å bevare […]